Finans Bankası
IBAN: Tr 25 00111 000 000 000 333 958 97
Şube: Seyit Nizam
Alıcı: Erkan Barlak